1) 2019 жылы 1 жартыжылдық бойынша Шыңғырлау ауданы бойынша жеке және заңды тұлғалардан түскен өтініштер туралы талдау

Шыңғырлау ауданы әкімі аппаратында, оның құрылымдық бөлімдерде және ауылдық округі әкімі аппараттарында аудан тұрғындарынан түскен  өтініштері Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына және басқа да нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес жүргізіледі.

2019 жылда 1 жартыжылдықта Шыңғырлау ауданы бойынша (Шыңғырлау ауданы әкімі аппараты (әрі қарай әкімі аппараты), оның құрылымдық бөлімдері (әрі қарай бөлімдері) және ауылдық округінің әкімі аппараттары (әрі қарай округ әкімі аппараттары) 452 өтініш тіркелді (жеке – 413 және заңды тұлғалардан – 39)

2018 жылдың сәйкес кезінде 359 өтініш ( жеке – 320 және заңды тұлғалардан – 39), 2019 жылымен салыстырғанда 20,6% төмен.

1 Кесте(тіркелген өтініштерінің саны)

 Diagramma 1 kaz

 

Соның ішінде :

Әкімі аппараты – 219 (48,45%)

Бөлімдер – 135 (29,86%)

Округтер- 98 (21,68%)

 

2 Кесте (әкімі аппаратына, бөлімдерге, округтарға түскен өтініштер)

 Diagramma 2 kaz

Түскен арыз-шағымдардың бөлінісі:

Жерді пайдалану, жерді жалға алу – 150 (33,18 %)

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, халық тұрмыс қажетін өтеу- 105 (23,23%)

Еңбек және халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қамтамасыз ету – 100 (22,12%)

Мемлекеттік құрылыс - 24(5,3%)

Ауылшарушылығы- 18(3,98%)

Білім - 14 (3,09%)

Қаржы, қаржыландыру- 13(2,87%)

Басқа өтініштер – 28(6,19%)

2) Шыңғырлау ауданы әкімі аппаратына түскен өтініштер туралы ақпарат Шыңғырлау ауданы әкімі аппаратына жеке тұлғалардан 205 өтініш жеке және 14 заңды тұлағалардан түсті, соның ішінде 8 ұсыныс ҮЭП арқылы (үкімет электрондық порталы) Сонымен қатар, жеке тұлғалардан 3 шағым.

Нақтырақ айтқанда 3 қанағаттандырылды, 1 өтініш қараудан бас тартылды, 99 түсінік алды, 114 өтініш аудан әкімі аппаратының құрылымдық бөлімдерге қайта жолданды, 2 өтініш қарауда.

3) 2019 жылы 1 жартыжылдық бойынша әкімі аппаратының бөлімдері және ауылдық округ аппараттарына түскен өтініштер туралы ақпарат

Шыңғырлау ауданы әкімі аппаратының бөлімдерінде 135 өтініш ( жеке - 116 және заңды тұлғалардан –19) тіркелді. Сонын ішінде 12 ұсыныс ҮЭП (Үкімет электрондық портал) арқылы түсті, 2 шағым. 60 өтініш қанағаттандырылды, 63 арыз иесіне түсінік берді, 2 өтініш қараудан бас тартылды, 3 өтініш басқа органдарға қайта қарауға жолданды, 7өтініш қарауда, сонымен қатар 6 өтініш орындау мерзімдері бұзылып қаралған..

Ауылдық округінің әкімі аппараттарында 98 өтініш ( жеке - 91 және заңды тұлғалардан -7) тіркелді. 36 өтініш қанағаттандырылды, 49-ға түсінік берілді, 3өтініш қараудан тоқтатылды, 10 өтініш қарауда.

4) 2019 жылы 1 жартыжылдық бойынша азаматтарды қабылдау туралы ақпарат

ҚР Заңының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 13 бабының 1 тармағына сәйкес мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының басшылары және олардың орынбасарлары айына кемiнде бiр рет тиiстi мемлекеттiк органның басшысы бекiтетiн қабылдау кестесiне сәйкес азаматтарды және заңды тұлғалардың өкiлдерiн, оның iшiнде осы органдардың қызметкерлерiн жеке қабылдауды жүргiзуге мiндеттi.

Әкімі аппаратында 2019 жылы 1 жартыжылдық бойынша 149 азамат қабылданды. Соның ішінде,1 өтініш қанағаттандырылды, 93 - ке түсінік берілсе, 92-не қабылдау кезінде түсінік берілді, 55 өтініш құзыретіне қарай басқа мемлекеттік органдарға қайта жолданды.

Бөлімдерде  10 қабылданған азаматтарға, 2 өтініш он шешім тапса, 8–не ауызша және жазбаша түсініктеме берілді.

Округтерде ауылдық әкімдері 14 азамат қабылдаған, 2 өтініш қанағаттандырылған, 12-і түсінік алды.

№/№

Мекемелер

Қабылданған азаматтардын  саны

1

Аудан әкімі аппараты

149

2

Бөлім басшылары

10

3

Ауылдық округі әкімінің аппараттары

14

 

Барлығы

173