Аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

«Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2020-2022 жылдарға азаматтық бюджет параметлері

 

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

466001000

«Құрылыс, облыс қалаларының, аудандардың және елді мекендердің сәулеттік бейнесін жақсарту саласндағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасз ету жөніндегі қызметтер»

Аппарат қызметкерлерін ұстау

21029,0

 

21 332,0

21 759,0

 

466058011

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

БҚО, Шыңғырлау ауданы Алмаз ауылының су құбырын құрылысы.

254 354,0

 

 

466058011

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

БҚО, Шыңғырлау ауданы Алмаз ауылының су құбырын құрылысы және Ақтау ауылының су құбырының қайта құру

88 841,0

 

 

466058015

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

БҚО, Шыңғырлау ауданы Қайынды,Ұрысай,Ақсуат,

Сегізсай, Ақсоғым  ауылдарының су құбырын құрылысы және Қарағаш ауылының су құбырың қайта құру нысандары бойынша мемлекеттік тыс ведомстводан сараптама жүргізу.

8 300,0

 

 

 


Жоба

Бюджеттік  бағдарламаларды  (кіші бағдарламаларды) 

әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың

мазмұнына қойылатын талаптардың  2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының   2019 жылғы  «___» ______

№____ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
466 -  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі  ММ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020-2022 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның  коды және атауы:   001 «Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:   Т.С.Самиев - бөлім басшысы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 Бюджет кодексінің 32, 54 баптары, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару  және  өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Қазақстан Республикасы Заңының 27 бабы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

аудандық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін

мазмұнына қарай 

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы;

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бөлімге жүктелген функцияларды тиімді, максималды атқару үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету;

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: бөлім аппаратын ұстау, бөлімнің материалдық-техникалық, ұйымдастыру-құқықтық және ақпараттық-аналитикалық деңгейін жоғарылату қызметін қамтамасыз ету;

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жергілікті атқарушы органның қызметін қамтамасыз ету;

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Жергілікті деңгейде аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

мың теңге

17 520,0

15 490,0

19 535,0

19 839,0

20 156,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

17 520,0

15 490,0

19 535,0

19 839,0

20 156,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Жүктелген функцияларды орындауға арналған штаттық құрамы

бірлік

8

10

10

10

10

 

 

Жоба

Бюджеттік  бағдарламаларды  (кіші бағдарламаларды) 

әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың  2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының   2019 жылғы  «___» ______

№____ бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
466 -  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі  ММ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020-2022 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның  коды және атауы:   013 «Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:   Т.С.Самиев - бөлім басшысы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 Бюджет кодексінің 32, 54 баптары, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару  және  өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Қазақстан Республикасы Заңының 27 бабы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

аудандық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін

мазмұнына қарай 

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы;

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауданның елді мекендерінің біріктірілген бөлшекті жоспарлау жобасына дамытуға оңайлатылған схемаларын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: бөлімнің материалдық-техникалық, ұйымдастыру-құқықтық және ақпараттық-аналитикалық деңгейін жоғарылату қызметін жақсарту;

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жергілікті атқарушы органның қызметін қамтамасыз ету;

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

БҚО Шыңғырлау ауданы Ақсоғым, Ақшат,Ақтау,Қарағаш,Ардақ,Алмаз ауылына топо-геодезиялық зерттеулер жүргізу арқылы біріктірілген бөлшекті жоспарлау жобасын (БЖЖ) дамытуға оңайлатылған схемаларын әзірлеу

мың теңге

3 299,9

7 628,0

29 539,0

0

    0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

3 299,9

7 628,0

29 539,0

0

    0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Біріктірілген бөлшекті жоспарлау жобасы (БЖЖ) дамытуға оңайлатылған схемалары

бірлік

2

4

4

0

0

 

 қосымша

 

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

466001000

«Құрылыс, облыс қалаларының, аудандардың және елді мекендердің сәулеттік бейнесін жақсарту саласндағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасз ету жөніндегі қызметтер»

Аппарат қызметкерлерін ұстау

26 812,0

14 280,0

14 509,0

466003000

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

Жобалық сметалық құжаттамасын  мемлекеттік тыс ведомстводан сараптама жүргізу

1 655,0

   

466004015

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

Жобалық сметалық құжаттамасын  мемлекеттік тыс ведомстводан сараптама жүргізу

16 800,0

   

466005015

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

Жобалық сметалық құжаттама жасақтау

100,0

   

466008000

Спорт объектілерін дамыту

БҚО Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау аулында ашық стадионның және денешынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы 

200,0

   

466011000

Мәдениет объектілерін дамыту

БҚО Шыңғырлау ауданы Тасмола ауылында ауылдық Мәдениет үйінің құрылысы

200,0

   

466058011

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

БҚО, Шыңғырлау ауданы Ащысай, Ашыктоғай және Алмаз ауылдарының су құбырын құрылысы.

363 275,0

   

466058015

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

БҚО, Шыңғырлау ауданы Қайынды,Ұрысай,Ақсуат,

Сегізсай, Ақсоғым  ауылдарының су құбырын құрылысы және Қарағаш ауылының су құбырың қайта құру нысандары бойынша жобалық сметалық құжаттама жасақтау. Шоқтыбай ауылының су құбыры және Ардақ ауылының су құбырын қайта құру нысандарының мемлекеттік тыс ведомстводан сараптама жүргізу.БҚО Шыңғырлау ауданы Алмаз ауылының су құбыры құрылысы және Ақтау ауылының су құбырын қайта құру

3 600,0

   

 

 

 

 


 

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

466001000

«Құрылыс, облыс қалаларының, аудандардың және елді мекендердің сәулеттік бейнесін жақсарту саласндағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасз ету жөніндегі қызметтер»

Аппарат қызметкерлерін ұстау

13 456,0

 

13 822,0

14 547,0

 

466003000

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

Жобалық сметалық құжаттамасын  мемлекеттік тыс ведомстводан сараптама жүргізу

1 200,0

 

 

466005015

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

Жобалық сметалық құжаттамасын  мемлекеттік тыс ведомстводан сараптама жүргізу. БҚО Шыңғырлау ауданы Ақсуат ауылының әлеуметтік нысандарын гамбен қамту.

737,0

 

 

466008000

Спорт объектілерін дамыту

Жобалық сметалық құжаттамасын  мемлекеттік тыс ведомстводан сараптама жүргізу Жобалық сметалық құжаттама жасақтау 

1 063,0

 

 

466058011

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

БҚО, Шыңғырлау ауданы Лубен және Амангелді ауылдарының су құбырын құрылысы және қайта құру.

241 545,0

 

 

466058015

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

БҚО, Шыңғырлау ауданы Лубен және Амангелді ауылдарының су құбырын құрылысы және қайта құру. Жобалық сметалық құжаттамасын дайындау және мемлекеттік тыс ведомстводан сараптама жүргізу

49 070,0